Wesprzyj Kampanię

Kampania wyborcza to ogromne koszty – reklamy, plakaty, ulotki, materiały informacyjne i wiele, wiele innych. Jeśli bliski jest Ci mój program, będę wdzięczny za każdą wpłatę na konto:

Fundusz Wyborczy Partii Zieloni

ul. Marszałkowska 53/46

00-676 Warszawa

nr rachunku
72 1020 1097 0000 7002 0126 6873

Tytuł: Darowizna na kampanię Artur Mazur – okręg 13 – miejsce 10

UWAGA 1: Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo. Wpłaty można realizować jedynie przelewem bankowym z konta osobistego (nie firmowego), czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą i muszą one zawierać imię i nazwisko wpłacającego oraz jego dokładny adres zamieszkania. Łączna suma wpłat na cele statutowe partii, z wyłączeniem składek członkowskich i wpłat na Fundusz Wyborczy partii, nie może przekroczyć 33 750 zł na osobę w ciągu roku kalendarzowego 2019.

UWAGA 2: Nie można dokonywać wpłat na poczcie lub tzw. SZYBKIM PRZELEWEM (Eliksir), są niezgodne z prawem wyborczym i zostaną przez skarbnika cofnięte.