Moje Priorytety

Koalicja Obywatelska tworzona jest zarówno przez osoby z ogromnym doświadczeniem i zasługami dla Polski i Europy, posiadającymi bagaż doświadczeń na scenie politycznej. Tworzą ją również takie osoby jak ja – ze świeżym spojrzeniem, które być może po raz pierwszy zasiądą w ławach parlamentarnych.

W Sejmie chciałbym dołączyć do koła parlamentarlego Partii Zieloni i skupić się na transformacji energetycznej, wspierając odejście naszej energetyki od węgla w perspektywie najbliższych 15-20 lat.

Będę wspierał regulacje związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, Moim priorytetem będzie również promowanie produkcji zdrowej – ekologicznej żywności, wolnej od pestycydów, a także powstrzymanie okrucieństwa wobec zwierząt (zakaz polowań na ptaki, ograniczenie praw związków łowieckich).

Będę pracował na rzecz regulacji eliminujących plastik z naszego otoczenia. Dzisiaj świat tonie w śmieciach, zwierzęta umierają w męczarniach z powodu plastiku. Naukowcy alarmują, że również ludzie wchłaniają ogromne ilości mikroplastiku, który został przez nas wprowadzony do obiegu.

Zadbam o to, by żadne sołectwo nie było wykluczone komunikacyjnie. Moim priorytetem będzie pozyskanie środków na rzecz transportu publicznego – nie tylko PKSów, ale również kolei i ekologicznej komunikacji miejskiej / podmiejskiej.

Moje priorytety dla Małopolski to połączenie kolejowe Podłęże – Piekiełko, skracające podróż Kraków – Zakopane do 1,5h oraz Kraków – Nowy Sącz do 1h, a także Kraków – Myślenice. Aglomeracja Krakowska potrzebuje kolei aglomeracyjnej, by zmniejszać ruch kołowy w mieście, co przełoży się na niższy poziom smogu pochodzący ze spalin. Dołoże wszelkich starań, by ukończone zostały inwestycje przekierowujące tranzyt z miasta – domknięcie obwodnicy oraz finalizację trasy S7 .