September 8, 2019

Zieloni zaprezentowali program

Tania energia odnawialna w każdym polskim domu, przeznaczenie 150 mld zł na program walki z zanieczyszczeniem powietrza i milion hektarów nowych lasów, ale też wprowadzenie równości małżeńskiej i liberalizacja ustawy o przerywaniu ciąży – to główne postulaty programowe Partii Zieloni w wyborach do Sejmu.

Partia Zieloni, która w wyborach do Sejmu startuje w ramach Koalicji Obywatelskiej, zaprezentowała na konferencji prasowej hasła, z którymi kandydaci i kandydatki Zielonych na listach KO pójdą do wyborów. – Jako Partia Zieloni zazieleniliśmy już Koalicję Obywatelską. Teraz chcemy, żeby jutro było jeszcze lepsze i jeszcze zieleńsze. Stoimy wobec gigantycznych wyzwań. Działania człowieka postawiły przyrodę i ludzkość przed śmiertelnym zagrożeniem.  Musimy temu sprostać – także w polskim Sejmie – powiedział przewodniczący Partii Zieloni Marek Kossakowski.

– Jesteśmy gwarantem i będziemy jako Zieloni w Sejmie gwarantem, tego, że te postulaty będą realizowane. Wystawiamy najlepszą drużynę, zieloną drużynę, najlepszych kandydatów i kandydatki w całej Polsce. Zarówno w kampanii wyborczej, jak i potem w przyszłym parlamencie będą oni walczyć o to, by dziesięć naszych zielonych postulatów było realizowanych – dodała przewodnicząca Zielonych Małgorzata Tracz.

Pierwszym z postulatów jest tania energia odnawialna. Zieloni chcą stworzyć sieci energetyczne na dachach domów bądź spółdzielni mieszkaniowych, które będą oparte na odnawialnych źródła energii. – Chcemy, żeby wszędzie był dostęp do energii z wiatru i słońca – podkreślała Miłka Stępień, kandydująca z drugiego miejsca w Koninie.

Zieloni w swoim programie wyborczym postulują też:

  • Dbałość o czyste powietrze. – Przeznaczymy 150 mld zł na 10-letni program czystego powietrza. Zapewnimy wymianę pieców, termomodernizację budynków i budowę mikroinstalacji OZE – mówiła Urszula Zielińska, kandydatka Zielonych z Warszawy.
  • Sadzenie większej liczby drzew– Powiększymy parki narodowe o 300% i zasadzimy milion hektarów nowych lasów – mówił Arkadiusz Gmurczyk, startujący z Płocka.
  • Walkę z odpadami– Wymusimy na producentach odpowiedzialność za recykling odpadów. Wprowadzimy ogólnopolski system zwrotu butelek plastikowych oraz szklanych. Rozbijemy mafię śmieciową, zakazując importu śmieci do Polski, likwidując nielegalne składowiska odpadów i nakładając wysokie kary dla przestępców łamiących przepisy – mówił kandydat z okręgu podwarszawskiego Krzysztof Rzyman.
  • Zmniejszenie cierpienia zwierząt. – Ograniczymy hodowlę przemysłową zwierząt, zakażemy hodowli zwierząt na futra i wykorzystywania zwierząt w cyrkach. Zakończymy okrutne polowania na ptaki. Doprowadzimy do powołania Rzecznika Praw Zwierząt – wymieniała Magdalena Gałkiewicz, kandydatka Zielonych w Łodzi.
  • Wyższe płace– Ustalimy płacę minimalną na poziomie 50% średniej krajowej i liniowy ZUS jako procent od przychodów, przy składce minimalnej w wysokości 300 zł. Stworzymy wielopłaszczyznowy program wsparcia dla rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnościami – powiedział Sylwester Jankowski, startujący z Torunia.
  • Liberalizację prawa o przerywaniu ciąży. – Przywrócimy prawo kobiet do decydowania o macierzyństwie, dostęp do nowoczesnych metod antykoncepcji i zajęcia przekazujące wiedzę o własnej seksualności do szkół – dodała Magdalena Gałkiewicz
  • Usprawnienie służby zdrowia. – Skrócimy kolejki do lekarzy o 70%. Zwiększymy ilość rezydentur za godziwe wynagrodzenie, by zahamować odpływ wykształconych osób do innych krajów – powiedział Artur Mazur, kandydat Zielonych z Krakowa.
  • Inwestycje w edukację. – Podniesiemy płace dla nauczycieli i nauczycielek do co najmniej średniej krajowej. Zwiększymy udział edukacji w PKB do 6%. Wprowadzimy wreszcie do szkół lekcje ekologii – zapowiedział Kuba Bilski, kandydat z Piotrkowa Trybunalskiego.
  • Równe prawa dla osób LGBT – Wprowadzimy równość małżeńską, związki partnerskie, ustawę o uzgodnieniu płci i wszystkie niezbędne ustawy, które zagwarantują Polkom i Polakom równość wobec prawa, niezależnie od tego, kogo kochają – dodał Piotr Malich, który reprezentuje Zielonych na liście KO w Bydgoszczy.

Pełen program dostępny jest na stronie partiazieloni.pl/sejm