May 20, 2019

Wezwanie do uchylenia tzw. uchwały anty-LGBT

20 maja 2019 r. współprzewodniczący lubelskiego koła Partii Zieloni Artur Mazur oraz współprzewodnicząca Partii Zieloni Małgorzata Tracz, złożyli w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie pismo w sprawie wezwania do uchylenia uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego ws. wprowadzenia ideologii LGBT. Złożenie wniosku poprzedziła konferencja prasowa przed budynkiem Urzędu.

Małgorzata Traczw swojej wypowiedzi odniosła się do wojny polsko – polskiej, prowadzącej do nienawiści. „PiS szczuje na osoby LGBT. Z podpisania karty LGBT w Warszawie uczynił główny motyw kampanii wyborczej, w woj. lubelskim skandaliczną uchwałą sejmiku wojewódzkiego ws. wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych zaostrza spór, podle szczuje na społeczność LGBT. Jest to skrajnie nieodpowiedzialne. Tworzy atmosferę agresji, która może doprowadzić do wielu tragedii. Taka tragedia już się wydarzyła: kilka dni temu transpłciowa wolontariuszka organizacji wspierającej społeczność LGBT odebrała sobie życie przez otaczający ją brak tolerancji i zrozumienia. Łączymy się w żalu z rodziną i przyjaciółmi wolontariuszki. Musimy zrobić wszystko, by zapobiec takim tragediom w przyszłości. Tymczasem radni sejmikowi PiS nakręcają spiralę nienawiści przeciwko naszym sąsiadom, naszym przyjaciołom, naszym bliskim. PiS na sztandarach mówi, że chce wspierać słabszych i wykluczonych, że chce Europy i Polski równych szans, a tymczasem atakuje słabszych i wykluczonych, piętnuje ich, pozbawia elementarnego poczucia bezpieczeństwa i zagraża ich życiu.”– powiedziała Małgorzata Tracz, przewodnicząca Partii Zieloni i jedna z liderek Koalicji Europejskiej.

Zaznaczyła także jasne stanowisko Zielonych w sprawie wsparcia dla społeczności LGBT: „Jako Zieloni wiemy, że wszyscy ludzie są równi i mają prawo do normalnego, spokojnego życia. Wiemy, że prawa osób LGBT to prawa człowieka, każdego z nas. Wszyscy i wszystkie, niezależnie od orientacji seksualnej tworzymy polskie społeczeństwo. Każdy z nas ma prawo do tego, by w tym społeczeństwie czuć się bezpiecznie, w drodze do pracy, w spędzaniu czasu z bliskimi. Nie ma znaczenia, czy kochamy osobę tej samej czy innej płci. To nie może nas wykluczać z naszego społeczeństwa. Nie może zmuszać do życia w strachu i ukryciu. Nikt ze względu na swoją orientację seksualną nie jest gorszym sortem, choć tak chciałby to widzieć prezes Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość”.

Artur Mazurodniósł się do treści Konstytucji RP: „Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Powyższe zdania to nie polityczny manifest. To dosłowny cytat pięknego aktu prawnego, jakim jest Konstytucja Rzeczpospolitej! Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego szarga zasady ujęte w przedmiotowych przepisach na wiele sposobów”.

Podkreślił, że uchwała znacząco narusza Prawa Człowieka:„Stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ z 7 marca 2012 jest sformułowane bardzo czytelnie: według Karty Narodów Zjednoczonych i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka naszym obowiązkiem jest ochrona praw wszystkich ludzi na całym świecie. Głęboko zakorzenione homofobiczne i transfobiczne postawy, często w połączeniu z brakiem odpowiedniej ochrony prawnej przed dyskryminacją ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową narażają lesbijki, homoseksualistów oraz osoby biseksualne i transpłciowe (LGBT) w różnym wieku i we wszystkich regionach świata na poważne łamanie praw człowieka”. 

Dodał, że lubelskie koło Partii Zieloni dn. 29 kwietnia 2019 złożyło wniosek do Sejmiku o uchylenie uchwały. Tymczasem odpowiedź Michała Mulawy – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego – pełna jest banałów i uogólnień. Przewodniczący Sejmiku nie odniósł się w swojej odpowiedzi do przekroczenia przez Sejmik kompetencji prawnych, aby formułować tego typu uchwały. „Czym jest ta wyimaginowana promocja ideologii LGBT? W jaki sposób mówienie o prawach człowieka – bo w takim kontekście należy odbierać walkę o równouprawnienie, o tolerancję – narusza prawa i wolności chronione przez Konstytucję? Po raz kolejny zachęcam do lektury art. 32 Konstytucji RP” – zakończył Artur Mazur.

Materiał z konferencji prasowej wraz z fragmentem wypowiedzi opublikowało Radio Lublin.