May 6, 2019

Stop nowym kopalniom na Lubelszczyźnie!

Ponad 5,5 tys. osób podpisało się pod petycją przeciwko wprowadzaniu zmian w Studium Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze, na którym ma powstać nowa kopalnia węgla kamiennego w naszym regionie.

Obywatelski sprzeciw wobec planów otwarcia nowych kopalni, w ramach prowadzonych obecnie konsultacji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, ogłosił też Artur Mazur, przewodniczący lubelskiego koła Partii Zielonych. Jak wyjaśnia, województwo lubelskie dzięki cennym przyrodniczo terenom, m.in. Poleskiego Parku Narodowego, należy do najczystszych regionów Polski. Polacy postrzegają ten teren jako markę gwarantującą zdrowe, wolne od zanieczyszczeń produkty naturalne. Obszar Polesia, przenikający się z Pojezierzem Łęczyńsko-Włodawskim, jest cenny przyrodniczo i turystycznie. Powstaje liczna infrastruktura agroturystyczna, którą odwiedza coraz większa liczba turystów.

Więcej na portalu Lublin112.pl