May 1, 2019

Zawrzyjmy pakt dla Lubelszczyzny

Z okazji 15-tej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, odbyła się konferencja prasowa kandydatów Koalicji Europejskiej, startujacych w tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Z tej okazji przygototowałem specjalne oświadczenie. Zapraszam do zapoznania się z jego treścią:

16 lat temu blisko 80% Polek i Polaków zadecydowało: chcemy być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Unii, która gwarantuje nam, że Polska wciąż pozostawać będzie krajem demokratycznym, bezpiecznym i wolnym. Państwem nowoczesnym, wspierającym godne życie wszystkich obywateli.

Członkostwo w Unii Europejskiej to nie tylko kierunek polityki zagranicznej czy lepsze finansowanie modernizacji gospodarki. To nie tylko swoboda podróżowania, podejmowania pracy, dopłaty do rolnictwa. Dla Polek i Polaków jest to całościowy wybór cywilizacyjny.

Promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego idzie w parze z ochroną środowiska. Polityka w dziedzinie środowiska odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu miejsc pracy i stymulowaniu inwestycji.

Unia Europejska posiada jedne z najbardziej rygorystycznych na świecie norm środowiskowych, które chronią gospodarkę oraz prowadzą do oszczędnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych. Dzięki programowi Natura 2000 w Polsce mamy ponad 800 obszarów objętych ochroną przyrody, stanowiących blisko 11% powierzchni kraju. W samym województwie lubelskim  jest ich 69.

Dzięki procesowi oceny oddziaływania na środowisko musimy przewidywać potencjalne zagrożenia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze oraz społeczne, na nasze zdrowie i warunki życia.

Wreszcie – Unii Europejskiej zawdzięczamy prawo do czystego powietrza, skuteczne plany ochrony jakości powietrza i obowiązek informowania o poziomach zanieczyszczeń. Dziś każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo zwrócić się do sądu o naruszenie jego prawa do czystego powietrza.

Unia Europejska dokłada starań, żeby zredukować emisje gazów cieplarnianych. Zachęca głównych zanieczyszczających – w tym Polskę – do podejmowania bardziej zdecydowanych działań oraz ograniczania nieuniknionych skutków zmian klimatu.

Działanie Unii w dziedzinie klimatu to odpowiedź na zmiany, o których mówią naukowcy od 50-lat. Wzrost temperatury na skutek wzrostu emisji gazów cieplarnianych wywołanego działalnością człowieka pociąga za sobą konsekwencje, które możemy zaobserwować gołym okiem.

Naukowcy alarmują, że w Polsce średnia temperatura miesięczna okresowo podnosi się nawet o 5 stopni Celsjusza. Od czasu, kiedy rozpoczęto prowadzenie pomiarów, ubiegły rok był najcieplejszy. Ubywa wody, niektóre regiony stepowieją i pustynnieją. W ostatnich tygodniach Polskę obiegły informacje o suszy i burzach pyłowo-piaskowych. Grozi na kolejna susza latem, kolejne pożary lasów i łąk. Czy mamy panikować?

Greta Thunberg – 16-letnia Szwedzka aktywistka klimatyczna – podczas szczytu ekonomicznego w Davos zaapelowała do rządzących światem: nasz dom płonie. [Our house in on fire. I want you to panic. I want you to feel fear. I feel fear everyday] Chcę, żebyście panikowali. Chcę, żebyście poczuli strach, jak ja każdego dnia. Tak, mamy powód do niepokoju. Gdy Międzynarodowy Zespół ds. Klimatu – zwany w skrócie I.P.C.C. – opublikował alarmujący raport, napisał o tym na pierwszej stronie The Guardian, zapalił się na czerwono pasek w BBC. W Polsce raport wciąż przebija się bardzo niemrawo.

Również TU, na Lubelszczyźnie, wciąż chcemy iść pod prąd, ulegając węglowym lobbystom! Planowane jest zrujnowanie:

– Poleskiego Parku Narodowego,
– Transgranicznego Rezerwatu Biosfery Polesie Zachodnie,
– Rezerwatów Przyrody „Bachus” i „Sierniawy”,
– obszarów Natura 2000: m.in. Bagno Bubnów, Krowie Bagno, Polesie, Ostoja Poleska, Jeziora Uściwierskie,
– Chełmskiego i Poleskiego Parku Krajobrazowego,
– Chełmskiego i Poleskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
– Sobiborskiego Parku Krajobrazowego.

Węglowi lobbyści, stojący za australijskimi i polskimi spółkami, w sposób cyniczny apelują o przyspieszenie działań administracyjnych, które pozwolą im zamienić unikatowe, bezcenne tereny przyrodnicze w lubelskie zagłębie węglowe. Cynicznie – bo wprost komunikują, że to ostatni moment na zarobienie milionów dolarów na eksploatacji lubelskich złóż.  Pod prąd Unii Europejskiej. Wbrew rekomendacjom naukowców. Wbrew interesom protestujących mieszkańców gmin: Sawin, Urszulin, Sosnowica, Hańsk, Cyców, Wierzbica, czy Siedliszcze. Brałem udział w spotkaniach mieszkańców z Radami Gminy i znam ich stanowisko!

Dlatego dzisiaj – gdy tyle mówimy o czystym powietrzu i zmianach klimatu, apeluję do wszystkich kandydatów startujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, do lubelskich parlamentarzystów, do wszystkich prezydentów i burmistrzów, do wszystkich wójtów, wszystkich samorządowców:  zawrzyjmy porozumienie ponad podziałami. Nasz dom płonie. Nie dolewajmy oliwy do ognia. Patrzmy długoterminowo. Powstrzymajmy szaleństwo dewastacji Lubelszczyzny. Powstrzymajmy budowę nowych kopalni na Lubelszczyźnie. Powstrzymajmy też szaleństwo wycinek drzew w miastach i lasach!

Działajmy wspólnie, ponad podziałami, bo nie chcę pozostawiać Polski pustynnej moim synom. A Wy jaką Lubelszczyznę, jaką Polskę, jaką Unię Europejską chcecie pozostawić Waszym dzieciom i wnukom?