April 18, 2019

Deklaracja EAPN

Dzisiaj podpisałem deklarację European Anti Poverty Network.

Podpisanie deklaracji wiąże się ze zobowiązaniem pracy na rzecz walki z ubóstwem w Europie.

Pełna treść deklaracji:

“Jeśli zostanę wybrany do Parlamentu Unii Europejskiej, zobowiązuję się zrobić wszystko, co w mojej mocy, aby Europa była wolna od ubóstwa.

Będę działać na rzecz:
✅ Polityki gospodarczej, która realizuje prawa człowieka, zmniejsza ubóstwo i nierówności oraz zapewnia dobrobyt.

✅ Systemu zabezpieczenia społecznego z odpowiednią pomocą społeczną, który zapewni godne życie wszystkim, którzy tego potrzebują i tak długo, jak tego potrzebują.

✅ Skutecznej realizacji podjętych zobowiązań politycznych, w tym Celów Zrównoważonego Rozwoju i Europejskiego Filaru Praw Socjalnych.

✅ Prawdziwego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, które wykorzysta wiedzę iknow-how wszystkich kluczowych aktorów, w tym osób doświadczających ubóstwa i reprezentujących je organizacji społeczeństwa obywatelskiego. “